DE FØRSTE VOKSENBØGER

I den ofte for både børn og voksne svære overgang fra barn til voksen, puberteten, er oplevelser ofte meget intense. Den første forelskelse, det første kys, den første erotik og den første brandert står, på nær den sidste, hvis den var for stor, i erindringens sale i basrelief. Det unge menneske er skrøbelig som en souffle og modtagelig som en tvebak, og det kan give langvarige skår i sjælen, med usikkerhed og manglende selvtillid og lyst til gentagelser, hvis den første oplevelse bliver en fiasko. Nu er litteratur ikke så væsentlig som kærlighed eller erotik, men den første voksenlitteratur skal også være en af de gode oplevelser. Mange dårlige eller kedelige oplevelser i bogens verden giver ulyst til videre rejser derind. Det gives der mange eksempler på i landets skoler, hvor 2 og 3 større værker er obligatorisk læsning i hhv. niende og tiende klasse, hvis eleven skal gå op til folkeskolens prøver i dansk. Læreren udleverer så den samme bog til alle elever. Bogen er givetvis ganske god, men den er upassende til en stor gruppe af eleverne. Læsningen bliver så en træls tvang, og frihed bliver forbundet med frihed fra at læse. Hos andre er læsningen netop forbundet med frihed.
Det første møde med voksenlitteratur skal være god. På de børnebiblioteker, hvor unge også kommer, skal der være noget voksenlitteratur, der kan være den sidste pylon i den litterære bro, som fører ind i voksenverdenen. Som den vigtigste rettesnor for det unges valg af litteratur er forsiden; men den er ofte lumsk. Det er ikke indrettet så de sværeste bøger har de kedeligste omslag, så det unge menneske, plagen, må vejledes.
Et sikkert valg er en udviklings- eller dannelsesroman. Heri følger man hovedpersonen livet igennem. Også gennem puberteten og løsrivelsen fra forældrene. Der vil således være afsnit af udviklingsromanerne et ungt menneske ville kunne identificere sig med, og det er en god måde at fange læseren på. Henrik Pontoppidans Lykke-Per vil være et godt valg af litteratur for et menneske på 16 år. I denne murstensbog står den oprørske Pers opgør med faderen og forelskelserne særlig stærkt. Hvad angår den håbløse forelskelse, som er ethvert ungt menneskes ret og lod, er St. St. Blichers 2 store noveller, der begge egentlig er romaner, Hosekræmmeren og Brudstykker af en landsbydegns dagbog, tårepersende og ypperlige. Lidt sværere sproglig er I. P. Jacobsens Niels Lyhne. Det lykkes I. P. at sætte fokus på barnets og det unge menneskes psyke. Ikke mindst den første erotiske oplevelse, som kommer til at præge Niels Lyhne livet igennem, er flot, sprogligt og litterær. Skabelonen til Niels drømme om al senere kærlighed er hans egen tante Edele. Hun har sendt den 12-årige Niels ud for at plukke en buket blomster. Han kommer tilbage for at aflevere buketten og åbner døren på klem: Hun var henstrakt paa den lange Pufs søgrønne Atlask......Fra Knæet var hendes ben nøgne, og de korslagte Ankler havde hun bundet sammen med et Halssmykke af bleg Koral. Ude paa Gulvet laa en udslagen Vifte, hvis tegning forestillede en Række Spillekort, ordnede i Hjul, og længere borte laa der et Par løvbrune Silkestrømper, den ene skudt ind i sig selv, den anden fladt udbredt, visende sin form og den røde Syning opad Skaftet. Der er antydninger, der må kunne bringe enhver drengs eller mands fantasi til blomstring.

Mange af Steinbecks bøger er fortrinlig ungdomslitteratur. Hovedpersonerne er ofte underlige eller rebelske enspændere, en rolle som ynglinge let forstår. Øst for Paradis har en plads i unges bevidsthed. Plakater af James Dean, som spillede hovedrollen i filmatiseringen af bogen, pryder mange værelsesvægge. Han er billedet af et ungt, vredt menneske. På bogens over 700 sider strides arketyper i en moderne amerikansk version. Oprør, hetærisk kvindelist, ondskab og traditioner gør denne mammutbog til en oplagt indgang til voksenlitteratur, endda af en nobelprismodtager.
De klassiske græske epos af Homer, hvori det mytologiske grundlag for al litteratur findes, er desværre sprogligt svært tilgængeligt i de nuværende udgaver, som bygger på oversættelser af Christian Wilster fra 1837. Men redigerede og lettere læste udgaver er udgivet. De store græske dramaer af Euripides og Sofokles, der danner grundlag for teater og psykologi, er lettere tilgængelige end Homers heksametre. Mange unge kender allerede til Oidipustemaet, idet det er behandlet i en klassisk beatsang, The End, af gruppen The Doors, der har opnået mytestatus hos ungdommen, skønt gruppen stoppede i 1971.
Odysseen er det første og største af alle rejseepos. Det danner grundlag for alle de science-fictionfilm og eventyrfilm, hvoraf meget er underlødigt, lavbudget serieunderholdning, som optager ungdommen. Man rejser ud, oplever og overvinder problemer, naturlige og menneskelige, for endelig at vende hjem igen. Historien er skrevet igen og igen. Så der er ingen grund til ikke at vælge kvalitet. Dét er Jens Bjerres rejser fra den virkelige verden. Sagligt men episk berettes om en danskers indtrængen i en verden, der fornemmes så ung, fordi den er ukendt, at rejserne får karakter af myte. Alene af den grund at civilisationen har rykket så hastigt frem, at Bjerres rejser ikke kan genopleves. I bøgerne Blandt menneskeædere på Ny Guinea og Kalahari beskrives ritualer omkring overgangen fra barn til voksen i de nævnte verdensdele. Der er gys, der er videnskabelighed og der er fremmedartethed over fortællingen, når der berettes om, hvordan den oprindelige australske befolkning laver et ekstra hul ved roden af det mandlige kønsorgan. Hullet kan som virke som en præventiv ventil, der må lukkes, hvis familieforøgelse ønskes. Smerten er næsten mærkbar, sandsynligvis for begge køn. Bøgerne har et for genren sjælden humoristisk overskud, der vidner om glæde og overskud i de ofte vanskelige og farlige situationer, der opstår på virkelige ekspeditioner.
Knud Rasmussens liv og litteratur er mere højstemt i tonen, men sandelig spændende. Hans mest kendte rejsebeskrivelse, Den store slæderejse, som beskriver hans 5. Thuleekspedition fra Thule til Alaska, er tilegnet den danske ungdom. Rejsebeskrivelser er effektiv medicin mod racisme, så en stor dosis er ønskelig.
I alderen for voksenlitteraturens debut er det troligt at forestille sig, at den erotiske debut er forestående. Efter mange års klinisk seksualundervisning, præget af nødvendighed fra de voksne og fra eleverne højst nysgerrighed, i skolen, begynder alder og hormoner at tale deres klare sprog. Erotiske bøger eller bøger som blot indeholder erotiske scener bliver attraktive. H. D. Lawrences bog Lady Chatterleys Elsker, der havde ganske saftige indslag for sin tid, er blandt de mest solgte ungdomsbøger i England, skønt det egentlige indhold er komplekst og bestemt for voksne.
Klaus Rifbjergs Den kroniske uskyld berører på en indfølende måde de problemer og glæder den erotiske debut medfører. Den erfarne kvindes uimodståelige lynkur mod den unge hovedperson og hans virkelige forelskelse i en jævnaldrende pige resulterer i følelsesmæssige turbulenser, som ethvert ung menneske bør kende eksistensen af.
Forfatternavnet John Cleland vil næppe sige mange læsere noget. Men navnet på hans værk vil sikkert dæmre i bevidstheden: Fanny Hill. En glædespiges erindringer. Bogen var længe undervejs herhjemme. Den blev skrevet i 1750, men blev først oversat til dansk i 1965. Enhver forældre, der gemmer sådan en bog, kan være sikker på, at deres børn får en litterær oplevelse. Forbuden frugt smager lifligt.
For et følsomt ungt sind vil det være en uforglemmelig oplevelse at læse Alexander Dumas den Yngres dødelige kærlighedshistorie Kameliedamen. Historien er nøjagtig den samme som udspilles i en af sentresserne mest sete film Lovestory: døden adskiller det forelskede par. I sidste århundrede var den historiske roman -den første var Waverley fra 1814 af Sir Walter Scott, den mest kendte blev Ivanhoe- den populæreste børnelitteratur. B. S. Ingemann var storleverandør af nu stort set glemte historiske romaner. Skabelonen var for simpel og historisk analyse fratog romanerne deres sandhedsværdi. Senere er kommet historiske romaner, som holder litterær standard og samtidigt er spændende. Johannes V. JensensDen lange rejse, startende i istiden og sluttende i 1500'erne er god dannelseslæsning. Det er darwinisme i prosaform. Som et holdningsmæssigt modstykke til den kan Ebbe Kløvedals 90 fortællinger fra Danmarks fødsel til de yngste slægtsled, strækkende sig fra istiden til 1970'erne, anvendes som god og lærende læsning. Idoler hører alle aldre til. De unge bruger oceaner af kapital på musikeres og skuespilleres merchandise. Plakater af dagens idoler kan true tapetindustrien. Hos voksne spiller biografierne til en vis grad samme rolle. De skulle dog gerne give et sandt og nuanceret billede af den person, hvorom den er skrevet. Ofte er de dog beregnet på et smalt publikum, der virkelig har fundet en hobbyagtig interesse i en person. Den episke styrke mangler. Undtagelser gives heldigvis. Trygve Bratteli, tidligere norsk statsminister, har skrevet en spændende og troværdig selvbiografi om sit fangenskab i tyske koncentrationslejre under krigen, Fange i nat og tåge. Andre, der virkeligt har levet et spændende og læsværdigt liv, har ligeledes udsendt selvbiografier. Kim Malthe-Bruuns brevvekslinger udgivet af moderen efter hans død for tysk hånd i Ryvangen blot få uger før besættelsens afslutning og kun 21 år gammel er kras men hjertedyb realisme for ung og gammel.
De unge higer efter at komme ind i voksenverdenen. Også kulturelt. Debatten om aldersgrænser ved filmforestillinger i biograferne taler klart, om at mange børn ser voksenforestillinger. Der er ikke mange børn, som ikke har set en film, der var forbudt for dem. En gruppe unge higer også efter en voksen litteraturoplevelse. For 30 år siden var Christian Winthers Hjortens flugt fast læsning i realskolen. Dette ellers blide og sky dyr har dræbt mange unges lyst til litteratur. Der skal serveres relevant litteratur til gruppen. Og det kan udmærket være kvalitetslitteratur. Bibliotekarerne må have et beredskab klar og en advarsel mod at fange an med alt for tunge og langsomme værker.

Artiklen har været bragt i Børn & bøger nr. 2 1997

Printvenlig layout

print venlig version